Er zijn meerdere activiteiten op deze datum

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest (wijkpredikant). In de dienst worden enkele ambtsdragers (diakenen en kerkrentmeesters) bevestigd. Muziek van Taizé staat in deze dienst centraal.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is: De Parels! Bij De Parels wordt een verhaal gelezen, liedjes gezongen, geknutseld en natuurlijk gespeeld. De Parels is één keer per maand tijdens de kerkdienst om 10:00 uur. Op die manier…