Ouderlingen en diakenen

De predikanten, de ouderlingen en de diakenen vormen de kerkenraad die de wijkgemeente bestuurt. Iedere maand komt de kerkenraad bij elkaar voor overleg.

Ouderlingen
Hellen Buis
Corina Kroezen
Arjen Lakerveld
Niels Rijke
Jan Schinkelshoek
Truus Toxopeus
Martin Buis, jeugdouderling
Marcus van Spronsen jeugdouderling/kerkrentmeester
Peter Griffioen, kerkrentmeester
Cees van Leuzen, kerkrentmeester
Diakenen
Job Blok
Nelly Jongkind
Maike Lolkema
Lenny Pronk
Dirk Rog

Het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, bestaat uit:
Corina Kroezen, voorzitter
Martin Buis, vice-voorzitter
Hellen Buis, scriba
Charlotte van der Leest, predikant
Peter Griffioen, ouderling-kerkrentmeester
Dirk Rog, diaken