Er zijn meerdere activiteiten op deze datum

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest, de wijkpredikant. Muzikale medewerking is er van de cantorij Dit is de eerste zondag in de 40 dagen-tijd.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is: De Parels! Bij De Parels wordt een verhaal gelezen, liedjes gezongen, geknutseld en natuurlijk gespeeld. De Parels is één keer per maand tijdens de kerkdienst om 10:00 uur. Op die manier…