Leerhuis Hosea


Dit evenement vindt plaats van 18 september 2018 tot en met 27 november 2018. De eerstvolgende keer is op 27 november 2018 20:00

  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)
  • Toekomstige data:

De komende maanden zullen we ons bezig houden met Hosea, één van de ‘kleinere’ profeten. Dat ‘kleiner’ slaat op de omvang van het Bijbelboek dat zijn naam draagt, zeker niet op zijn boodschap. Er zijn weinig profeten die zo hartstochtelijk met hun hele bestaan pleiten om trouw te zijn aan de relatie met de Heer, zoals Hosea.
Zijn taal is beeldend, plastisch. Niemand kan zeggen dat hij het niet begrijpt. Het komt direct bij je binnen. Tegelijk is zijn taal heel poëtisch.
Hosea grijpt vaak terug op tradities uit andere Bijbeldoeken, en andere gebruiken op hun beurt weer woorden en beelden van Hosea.

De avonden worden geleid door ds. Marianne van Beinum.

Leerhuis Hosea